Archiwum dla Październik 2012

„125” pojedzie ul. Nad Drwiną?

Od połowy roku 2012, wraz z wejściem rozkładów wakacyjnych, linia „108” została zawieszona. Oznaczało to koniec kursów liniowych do pętli przy ul. Nad Drwiną, która od tej pory miała być obsługiwana jedynie przez Tele-busa. Ten stan utrzymał się po dzień dzisiejszy, a samo „108” zostało definitywnie zlikwidowane.

Z informacji które otrzymałem wynika jednak, że w ZIKiT rozważa się przywrócenie obsługi liniowej na tym odcinku. Prawdopodobnie miałyby ją wykonywać kursy wariantowe „125”, które przejeżdżają dosłownie kilkaset metrów obok. Autobusy miałyby zjeżdżać z ul. Półłanki, dojeżdżać do przystanku „Nad Drwiną”, a następnie zawracać by dojechać z powrotem do ul. Półłanki, skąd kontynuowałyby jazdę w kier. Szpitala Rydygiera albo os. Złocień. Powyższe wjazdy kieszeniowe dotyczyłyby zapewne jedynie kilku kursów dziennie, tak aby odzwierciedlać rozkład zlikwidowanego „108”.

Sprawą sporną pozostaje, czy taka zmiana jest potrzebna? Z jednej strony, „108” na końcowym odcinku cieszyło się niewielkim powodzeniem, a przecież zawsze można skorzystać z Tele-busa. W dodatku mieszkańcy os. Złocień niekoniecznie ucieszyliby się z jazdy naokoło. Z drugiej strony, konieczność zamawiania autobusu przez telefon niewątpliwie nie jest tak dogodna jak zwykłe przyjście na przystanek i wejście do niego, a i sam „125” obsługuje znacznie większy rejon Krakowa. Może zatem warto spróbować? W najgorszym razie zawsze można się później z tego pomysłu zwyczajnie wycofać.

lkaszmirski

Reklama

, , , , , ,

2 Komentarze

Mała marszrutyzacja – porównanie ilości kursów

W tym tygodniu opublikowany został planowany układ linii autobusowych i tramwajowych po otwarciu trasy tramwajowej do Czerwonych Maków. Mapki prezentujące efekty małej marszrutyzacji – bo tak jest ona zwana – można znaleźć m.in. w poniższych linkach:

Dostępne są również pełne rozpiski nowego układu tras:

Opublikowane materiały zostały przesłane przez ZIKiT do Rad Dzielnic, są zatem potwierdzone i wiarygodne. Aby mieć lepszy osąd na temat zmian, postanowiłem przygotować graficzne porównania ilości kursów tramwajowych/h przed i po małej marszrutyzacji. Ich rezultaty, policzone osobno dla godzin szczytu oraz godzin międzyszczytowych, przedstawiam poniżej:

lkaszmirski

, , , ,

Dodaj komentarz

Komunikacja po otwarciu linii do Czerwonych Maków – zdaniem Radnych

W ostatnich dniach żywą dyskusję budzi projekt układu linii komunikacji miejskiej po otwarciu trasy tramwajowej do Czerwonych Maków. Oficjalny komunikat w tej sprawie nie został wciąż podany, jednak w internecie krążą od kilku tygodni nieoficjalne przecieki dotyczące wspomnianej siatki. Pierwotną wersję planów można znaleźć m.in. na portalu lovekrakow, aczkolwiek w międzyczasie zostały naniesione liczne poprawki.

Swój głos postanowiła zabrać również część Radnych Miejskich, niezadowolona z planowanych zmian. Radni ci przygotowują swój własny projekt propozycji, który chcą przedyskutować z ZIKiT. Wstępną wersję podaję poniżej, należy jednak mieć na uwadze, że nie jest ona ostateczna i może się wciąż zmienić.

Linie „1”, „2”, „4”, „5”, „9”, „11”, „14”, „21” oraz „22” – utrzymanie obecnych tras i częstotliwości.

Linie „7”, „12”, „17” oraz „51” – likwidacja.

Linie „13”, „16”, „18” oraz „23” – wg propozycji ZIKiT.

Linie „20”, „24”, „50” oraz „52” – wg propozycji ZIKiT, wraz ze zmianą numerów na odpowiednio: „17”, „7”, „20” oraz „12”.

Linia „3” – z Nowego Bieżanowa po trasie obecnej „51”, czyli przez Starowiślną – R. Grzegórzeckie – R. Mogilskie – Tunel do Dw. Towarowego. Częstotliwość jak obecnie dla linii „3”.

Linia „6” – z Kurdwanowa do Filharmonii jak obecnie, następnie do Cichego Kącika. Częstotliwość prawdopodobnie co 20 minut.

Linia „8” – z Borku Fałęckiego do Filharmonii jak obecnie, następnie do Salwatora. Częstotliwość bez zmian.

Linia „10” – z Czerwonych Maków do Łagiewnik, następnie wzdłuż obecnej trasy, skróconej do Bieńczyc. Częstotliwość co 20 minut.

Linia „15” – utrzymanie obecnej trasy objazdowej na stałe, czyli Pleszów – Ptaszyckiego – Mogilska – Długa – Dw. Towarowy. Częstotliwość bez zmian.

Linia „19” – trasa bez zmian, ewentualne skrócenie do Dw. Towarowego. Częstotliwość co 20 minut.

Linia „24” – nowa trasa: Bronowice Małe – Basztowa – Pawia – Krowodrza Górka. Częstotliwość co 20 minut.

Zmiany dotyczyłyby również siatki autobusowej. Tu należy wspomnieć m.in. o propozycji likwidacji linii „424” oraz wydłużenia „185” z Ofiar Dąbia przez Kosynierów – Meissnera – Młyńską – Strzelców do Prądnika Czerwonego. Docelowo linia miałaby pojechać przez ul. Lema.

Powyższe propozycje części Radnych są na razie w fazie projektu, wydają się jednak nie mieć większych szans na realizację. Sprawę przesądza głos Rad Dzielnic, które zapowiedziały swój sprzeciw. Mimo tego, warto docenić zaangażowanie Radnych oraz chęć podjęcia trudnego tematu, jakim jest organizacja linii po otwarciu trasy do Czerwonych Maków.

lkaszmirski

, , , ,

2 Komentarze

Ciąg dalszy zmian na Kurdwanowie i Bieżanowie

Niedawno pisałem o zmianach komunikacyjnych, które zajdą w rejonach Nowego Bieżanowa i Kurdwanowa wraz z uruchomieniem linii tramwajowej do Czerwonych Maków. Plany jednak ciągle się zmieniają, również pod wpływem sugestii napływających z Rad Dzielnic, dlatego dziś postanowiłem podsumować kolejne nowości przygotowywane dla południowych rejonów Krakowa – niniejszy wpis należy zatem traktować jako uzupełnienie poprzedniego artykułu. Możliwe, że przesunie się również data wprowadzenia zmian – na 16 albo 17 XI, czyli dzień albo dwa później.

Linia „3” – początkowo będzie obsługiwana przez składy trójwagonowe 3x105Na, jednocześnie potwierdzono, że stopniowo będą na nią wprowadzane najnowsze tramwaje NGT8. ZIKiT rozważa również w dalszej przyszłości zwiększenie częstotliwości linii do co 5 minut w szczycie.

Linia „6” – częstotliwość kursowania zostanie ograniczona do co 20 minut w dni powszednie. W soboty będzie kursować jedynie w godzinach 8-20, w niedziele i święta natomiast w ogóle nie będzie pojawiać się na torach.

Linia „7” – zostanie zlikwidowana. W zamian jej kursy przejmie „24”.

Linia „9” – spore dyskusje wywołuje planowana likwidacja linii „51” i w konsekwencji ograniczenie połączenia między Nowym Bieżanowem a R. Mogilskim jedynie do linii „9” kursującej co 20 minut. ZIKiT obiecuje monitorować sytuację, i w razie potrzeby podjąć dodatkowe kroki. Najbardziej prawdopodobne jest wysłanie na linię tramwajów o większej pojemności – wiedeńskich E1+c3 albo nawet 3x105Na, istnieje także niewielkie szansa na zwiększenie częstotliwości w godzinach szczytu. Docelowo od połowy przyszłego roku wszystkie brygady mają być obsługiwane przez E1+c3.

Linia „13” – w niedziele i święta ma kursować jedynie w godzinach 8-20, w zamian natomiast wzmocniona ma być linia „23”. ZIKiT jednak obiecuje monitorować sytuację od samego początku i jeśli zajdą takie potrzeby, przerzucić kursy „23” z powrotem na „13”. Taka zmiana byłaby możliwa nawet w grudniu, a więc zaledwie po kilku tygodniach.

Linia „23” – podjęta została decyzja, że linia będzie kursować w pełnym wymiarze godzin we wszystkie dni tygodnia, również weekendy. Sytuacja jednak będzie badana i jeśli w niedzielne poranki będzie jeździć pusta, kursy te zostaną przerzucone na linię „13”. Do obsługi linii skierowane zostaną pojemniejsze wagony GT8S, które w perspektywie kilku lat mają dostać człony niskowejściowe.

Linia „24” – wchłonie kursy linii „7” i będzie kursować co 10 minut w szczycie oraz co 20 w pozostałych porach. Z czasem mają na nią zostać przeniesione składy 3x105Na, ściągnięte z linii „3”.

Linia „50” – potwierdzono, że w szczycie będzie odjeżdżać co 5 minut. W przerwie między godzinami szczytu, dodatkowe tramwaje będą odstawiane m. in. na pętli „Prokocim”.

Linia „174” – w godzinach szczytu pojedzie częściej, bo co 12 minut, w pozostałych porach bez zmian co 24. Trasa zostanie wyprostowana i z Kurdwanowa będzie kursować przez ul. Klonowica – Sławka – Kamieńskiego i Al. Powstańców Śląskich. Planowana jest również synchronizacja z linią „178” na Nowohuckiej.

Linia „183” – w przyszłym roku prawdopodobnie zostanie wyrzucona z pętli „Prokocim UJ”. Wynika to z planów Władz tutejszego szpitala, które mają inne zamiary odnośnie zagospodarowania pętli i chcą ją zlikwidować. Niewykluczone, że „183” zostanie skrócone do obecnego przystanku „Dom Spokojnej Starości”. Ponieważ jednak, dokładnie z tych samych powodów, również i jego losy są niepewne, możliwe są inne zmiany. Rozważa się przekierowanie do Rżąki – tu jednak podobno mogą być problemy z pojemnością pętli. RDXII walczy o wydłużenie linii do Os. Na Kozłówce, co przywróciłoby wewnątrz osiedla liniową obsługę, utraconą wraz ze zeszłoroczną likwidacją linii „103”. ZIKiT natomiast nie wyklucza przeniesienia pracy przewozowej linii „183” na „193”. Ponieważ jednak trasa tej drugiej będzie znacznie dłuższa, nie jest oczywiste ile dokładnie kursów by zyskała.

Linia „184” – zmieniona zostanie częstotliwość linii, w szczycie będzie kursować co 12 minut, natomiast w pozostałych porach co 24.

Linia „193” – początkowo do obsługi linii mają zostać skierowane krótkie wozy, nawet 8-metrowe, jednak jeśli będzie popularna, niewykluczone jest puszczenie autobusów standardowych o długości 12 m. Zgodnie z tym co podałem przy linii „183”, możliwe jest połączenie obu w przyszłym roku. Przy okazji warto wspomnieć, że „193” pojedzie do Rżąki właśnie dlatego, że pętli „Prokocim UJ” grozi likwidacja.

Linia „503” – zgodnie z sugestiami mieszkańców, RDXII w Piśmie do ZIKiT zasugerowała by zmienić częstotliwość linii, w taki sposób by łączna ilość kursów była identyczna do obecnie planowanej. I tak, zamiast co 12 minut w szczycie, linia kursowałaby co 15. W zamian natomiast w pozostałych porach odjeżdżałaby co 20 minut, a nie tak jak się planuje co 24 albo co 30. Dzięki temu linia miałaby wysoką częstotliwość przez wszystkie dni tygodnia, a jej rozkład byłby zbliżony do dawnego „502”. Dodatkowo, miałaby ona tę samą częstotliwość co „304”, możliwa zatem byłaby całotygodniowa synchronizacja obu. Autobus przyspieszony z Prokocimia do centrum co 7-8 minut w szczycie i co 10 w pozostałych porach? Czemu nie!

lkaszmirski

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

6 Komentarzy

Niesforny przystanek 153

Zdarzają się w krakowskiej komunikacji miejskiej rzeczy niezrozumiałe, by nie powiedzieć: absurdalne. Jedną z nich była lokalizacja przystanku „Aleja Róż” dla linii „153” w kierunku Os. Piastów. Przez wiele lat autobusy zatrzymywały się przed skrzyżowaniem, na Alei Przyjaźni, mimo że linia „139”, jadąca po tej samej trasie co „153”, zatrzymywała się za węzłem. Było to tym bardziej dziwne, że wspólna trasa zaczynała się przystanek wcześniej i ciągnęła przez kilka kolejnych (mapka).

W efekcie część pasażerów jadących w kierunku Teatru Ludowego, którym pasowały obie linie, czekała na środku skrzyżowania i w chwili przyjazdu autobusu dobiegała w stronę wybranego przystanku. Inni, którzy nie byli w stanie biegać, musieli wybierać między „139” a „153”, i nieraz byli świadkami, jak drugi autobus im ucieka.

22 czerwca 2010 roku wysłałem maila do ZIKiT, w którym prosiłem o przesunięcie lokalizacji przystanku „153” za skrzyżowanie. Zaledwie po tygodniu otrzymałem odpowiedź od ówczesnego Zastępcy Dyrektora ds. Transportu Zbiorowego, Henryka Kamskiego, brzmiącą następująco:

W odpowiedzi na Pana e-mail z dnia 22.06.2010r. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu informuje, że przystanek pn. „Aleja Róż” dla linii autobusowej nr 153 w najbliższym czasie zostanie przeniesiony na al. Róż na wspólny przystanek z linią 139.

I… tyle. Zarząd zobowiązał się dokonać zmiany, jednak mijały dni, tygodnie, miesiące i nic się w tej materii nie działo. W tym czasie rozkłady były kilkukrotnie zmieniane, część kursów „153” została także wydzielona jako „453”, jednak przy żadnej z tych okazji nie postarano się o dotrzymanie słowa.

Minęły dwa lata (!), więc postanowiłem przypomnieć się ZIKiT. W lipcu 2012 wysłałem kolejne pismo, tym razem przez Elektroniczną Platformę Usługi Administracji Publicznej (ePUAP). Do dzisiaj niestety nie otrzymałem na nie odpowiedzi, jednak w porównaniu do osób, które twierdzą że od pół roku oczekują na odpowiedź ZIKiT przez ePUAP, powyższy wynik nie jest zły.

I w chwili gdy wydawało się, że sprawa jest przegrana, a przeniesienie tabliczki „153” z jednej strony skrzyżowania na drugą przerasta możliwości Organizatora komunikacji, nagle znienacka światu objawiła się wiadomość, że wraz z wprowadzeniem rozkładów październikowych przystanek zostanie przesunięty! I co najważniejsze, tym razem słowa przeszły w czyny, dzięki czemu „153” i „453” dołączyły do „139” oraz innych jadących w kierunku Teatru Ludowego.

Dało się? Dało, i pasażerowie wreszcie nie muszą biegać wzdłuż całego skrzyżowania. Szkoda tylko, że trzeba było czekać na tę zmianę dwa lata, a w tym czasie ZIKiT udowodnił, że nie potrafi dotrzymać własnych słów, nawet w tak prostej sprawie. Szkoda również, że komunikacja przez ePUAP tak bardzo kuleje – nie pozostaje niestety nic innego, jak zachęcać mieszkańców do ignorowania tej drogi korespondencji i wybierania standardowego maila do Rzecznika.

lkaszmirski

, , , , , , , ,

1 komentarz