A może… autobusem do Skały?

Wieści dotyczące planowanego uruchomienia nowego autobusu „314” (Dworzec Płaszów – Trąbki) na południe od Krakowa zaktywizowały również pasażerów w północnej części aglomeracji – dojeżdżających z i do Skały. Gmina ta do tej pory była właściwie pozbawiona dostępu do krakowskiej komunikacji miejskiej, nie licząc obsługującego ledwie kilka przystanków na obrzeżach i omijającego główną trasę „267” (Krowodrza Górka – Smardzowice). Mieszkańcy pomyśleli jednak, że skoro kolejne rejony wokół Grodu Kraka uruchamiają nowe połączenia aglomeracyjne, to czemu Skała miałaby pozostawać w tyle? W efekcie zastanawiają się właśnie nad pismem do burmistrza Gminy w sprawie uruchomienia linii autobusowej.

Jako że od czasu do czasu lubię zająć się szacowaniem kosztów nowych linii czy dodatkowych kursów, wspomniani mieszkańcy zaprosili mnie do współudziału w pomyśle i poprosili o podliczenie potencjalnych kosztów doprowadzenia krakowskiej komunikacji miejskiej do Skały. Możliwych rozwiązań jest przynajmniej kilka, wśród nich tak uruchomienie zupełnie nowej linii, jak i wydłużenie jednej albo więcej z istniejących już teraz, kończących obecnie trasę tuż przed Gminą. Jakie opcje zatem wchodziłyby w grę? Poniżej krótkie opracowanie. (Notka: przy propozycjach i wyliczeniach założę, że autobusy kończyłyby bieg na rynku w Skale – to tylko celem przykładu, oczywiście można je jeszcze wydłużyć do dalszych miejscowości.)


Nowa linia

Pierwszą rzeczą która przychodzi do głowy jest uruchomienie nowego autobusu. Jego trasa mogłaby być poprowadzona na przykład wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 794 (DW794), w następujący sposób: Krowodrza Górka – Prądnicka – Pleszowska – Glogera – Zielonki – Januszowice – Przybysławice – Brzozówka – Cianowice – Skała. Zaletą uruchomienia nowego połączenia byłaby oczywiście niezależność w ułożeniu liczby kursów czy godzin odjazdów od innych gmin, w szczególności od Zielonek. Do tego takie rozwiązanie nie wpłynęłoby na tłok w istniejących obecnie liniach. Wady? Największe koszty ze wszystkich propozycji. Jeśli przyjąć kursowanie co godzinę w szczycie i co dwie w pozostałych porach oraz w weekendy (odpowiednio 16 kursów w dni powszednie, 10 w soboty oraz w święta), rocznie kosztowałoby to około 1.220.000 zł (milion dwieście dwadzieścia tysięcy złotych; MPK ma płacone 6,14 zł za każdy przejechany kilometr, tegoroczne stawki dla linii aglomeracyjnych oraz pozostałych są dostępne w tym artykule). Nawet jeśli uwzględnić, że krakowski ZIKiT dopłaca połowę do funkcjonowania autobusów wyjeżdżających poza granice miasta, to wciąż Skała musiałaby rocznie wyłożyć ponad sześćset tysięcy złotych. Być może częściowo dołożyłyby się również Zielonki, jednak nie ma takiej gwarancji.

Przykładowa propozycja rozkładu nowej linii, zakładając 16 kursów w dni powszednie i 10 w soboty i święta. Oczywiście poszczególne godziny odjazdów to tylko przykłady, chodzi o oddanie ile tych kursów by mniej więcej było.


Wydłużenie którejś z istniejących dziennych linii

Alternatywą dla uruchomienia nowego autobusu byłoby wydłużenie jednego albo więcej obecnie funkcjonujących. Tu pod rozwagę można by wziąć każdy kończący w okolicach Skały. Zaletą takiego podejścia jest większa liczba kursów przy tych samych nakładach (ewentualnie niższe koszty jeśli zostawić niezmienioną liczbę kursów), wadą konieczność uzgodnienia zmian z gminami które już opłacają podane linie, a także dostosowanie się w godzinach odjazdów. Przy takim wariancie trzeba też uwzględnić jak bardzo poszczególne linie są zatłoczone i czy starczyłoby miejsca dla nowych pasażerów. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie by – przy znalezieniu środków – zwiększyć ich liczbę kursów tak by tym bardziej były gotowe przyjąć zwiększone potoki pasażerskie. Które linie wchodziłyby w grę?

„227”: Wydłużenie na trasę Krowodrza Górka – Zielonki – Garlica Murowana – Wola Zachariaszowska – Górna Wieś – Owczary – Cianowice Małe – Skała. Samo wydłużenie kosztowałoby rocznie około 1.207.000 zł (koszt dla Gminy: połowa, czyli ok. sześćset tysięcy zł) a więc prawie tyle co uruchomienie wspomnianego wyżej nowego połączenia. W tej cenie jednak mieszkańcy Skały zyskaliby znacznie więcej kursów bo „227” wykonuje ich 27 w dni powszednie i 15 w weekendy. Drobną wadą byłoby lekkie kluczenie przez Górną Wieś, jednak oznaczałoby to tylko parę minut straty. Całościowo i tak w mojej opinii byłoby na plus dzięki większej liczbie kursów i tym samym krótszemu średniemu czasowi oczekiwania na połączenie.

Obecny rozkład „227” z Górnej Wsi w kierunku Krakowa.

„237”: Wydłużenie na trasę Krowodrza Górka – Zielonki – Januszowice – Przybysławice – Owczary Pętla – Owczary – Cianowice Małe – Skała. Samo wydłużenie kosztowałoby rocznie około 677.000 zł (koszt dla Gminy: połowa, czyli ok. trzysta czterdzieści tysięcy zł). To tańsza opcja głównie dzięki temu że „237” kończy obecnie trasę bardzo blisko granicy gminy Skała, jednak wykonuje też odrobinę mniej kursów niż „227” (choć wciąż więcej niż nowy autobus w powyższej propozycji) – odpowiednio 21 w dni powszednie i 11 w weekendy. Wadą byłyby wjazdy po drodze do pętli w Owczarach, a w weekendy również do Trojanowic. Na oba jednak traci się jedynie po parę minut, czasowo zatem znów mogłoby to wyjść na korzyść dzięki większej częstotliwości w stosunku do propozycji nowego autobusu.

Obecny rozkład „237” z Owczar w kierunku Krakowa.

„257”: Wydłużenie na trasę Nowy Kleparz – Węgrzce – Michałowice – Narama Remiza – Owczary – Cianowice Małe – Skała. Samo wydłużenie kosztowałoby rocznie ok. 638.000 zł (koszt dla Gminy: połowa, czyli ok. trzysta dwadzieścia tysięcy zł). Cena porównywalna zatem do „237” choć „257” ma mniej kursów, odpowiednio 17 w dni powszednie, 9 w soboty i 7 w święta. Wydaje się to być zatem gorszą opcją, do tego trasa prowadziłaby mocno naokoło przez Węgrzce. Z zalet należy jednak wymienić dojeżdżanie linii aż do Nowego Kleparza który to znajduje się w centrum Krakowa (pozostałe autobusy kończą na Krowodrzy Górce).

Obecny rozkład „257” z Naramy w kierunku Krakowa.

„267”: Wydłużenie na trasę Krowodrza Górka – Zielonki – Januszowice – Korzkiew – Maszyce – Smardzowice – Cianowice Małe – Skała. Samo wydłużenie kosztowałoby rocznie ok. 424.000 zł (koszt dla Gminy: połowa, czyli ok. dwieście dziesięć tysięcy zł). „267” obecnie jako jedyne dociera do gminy Skała, choć ledwie do Smardzowic i nie obsługuje zatem samego miasta. Mimo wszystko dzięki temu koszty pociągnięcia go dalej byłyby najniższe, choć i kursów niestety wykonuje mniej: 12 w dni powszednie i 10 w weekendy. Trasa ma jednocześnie zalety i wady – z jednej strony, jako jedyna zapewniłaby lepsze skomunikowanie poszczególnych terenów wewnątrz Gminy, w szczególności połączyła Smardzowice ze Skałą. Z drugiej, krążenie przez Smardzowice oraz Marszowiec wydłuża czas przejazdu do Krakowa o ok. 10 minut. Mimo wszystko jednak, z racji ceny oraz tego że linia już obecnie kończy trasę na terenie Gminy, jej wydłużenie wydaje mi się jedną z najprostszych i tym samym najłatwiejszych do wdrożenia scenariuszy.

Obecny rozkład „267” ze Smardzowic w kierunku Krakowa.

„280”: Wydłużenie na trasę Nowy Kleparz – Węgrzce – Bibice – Michałowice – Wola Zachariaszowska – Górna Wieś – Garlica Duchowna – Owczary Pętla – Owczary – Cianowice Małe – Skała. Samo wydłużenie kosztowałoby rocznie ok. 394.000 zł (koszt dla Gminy: połowa, czyli ok. dwieście tysięcy zł). Tu sytuacja jest podoba jak z „257”, trasa naokoło przez Węgrzce, mniej kursów – w dni powszednie 11, w weekendy 8, za to dojazd aż do Nowego Kleparza w centrum Krakowa.

Obecny rozkład „280” z Owczar w kierunku Krakowa.


Wydłużenie nocnej linii

Na deser możemy jeszcze przeliczyć ile kosztowałoby doprowadzenie przy okazji do Skały połączenia nocnego. Tu kandydat jest właściwie jeden – to uruchomione niecały rok temu „937” jadące dokładnie po śladach dziennego „237”. Jego wydłużenie na trasę Krowodrza Górka – Zielonki – Januszowice – Przybysławice – Owczary Pętla – Owczary – Cianowice Małe – Skała kosztowałoby rocznie ok. 77.000 zł (koszt dla Gminy: połowa, czyli ok. trzydzieści cztery tysiące zł), zapewniając każdej nocy dwa kursy do i z Skały.

Obecny rozkład „937” z Owczar w kierunku Krakowa.


Podsumowanie

Oczywiście świetnie byłoby uruchomić nową linię, a jednocześnie wydłużyć kilka istniejących. Jednak musimy być realistami, koszty każdego połączenia są spore i idą w setki tysięcy złotych każdego roku. Która z opcji byłaby zatem najbardziej realna? Podsumujmy w skrócie koszty doprowadzenia każdego autobusu do Skały:

 • nowy autobus – 1220000 zł
 • „227” – 1207000 zł
 • „237” – 677000 zł
 • „257” – 638000 zł
 • „267” – 424000 zł
 • „280” – 394000 zł
 • „937” – 77000 zł

Niewątpliwie uruchomienie nowej linii jest kuszące. Zapewniłoby to realny przyrost liczby kursów na północ od Krakowa, gotowych przyjąć dodatkowych pasażerów. Jednak jak na swoją cenę – ponad milion dwieście tysięcy złotych – nie oferuje aż tak dużo, ledwie kursy co godzinę w szczycie i co dwie w pozostałych porach. Oczywiście można ich uruchomić więcej, jednak to zwiększa koszty jeszcze bardziej.

Praktycznie w tej samej cenie, a nawet odrobinę taniej, można pociągnąć do Skały linię”227″. Ta zapewniłaby regularne połączenie, w dni powszednie kursujące nawet co 40 minut, mające też więcej odjazdów w weekendy. Otwartą kwestią jest czy autobusy pomieściłyby dodatkowych pasażerów, jednak dalej może wyjść taniej dołożyć parę kursów do „227” niż uruchamiać całkiem nową linię.

Wg mnie najlepszą opcją w tej cenie byłoby jednak wydłużenie „237” i „267”. Łącznie kosztowałoby to ok. milion sto tysięcy zł rocznie, a więc – zakładając że mamy wciąż ten sam budżet – starczyłoby nawet jeszcze na nocne „937”. Mając zatem do wyboru jeden nowy autobus, albo wydłużenie dwóch dziennych i jeszcze nocnego, ciężko nie docenić zalet tej drugiej opcji. Tym bardziej, że w takim układzie połączenie ze Skałą zyskałyby dwa ciągi: z Brzozówki, i ze Smardzowic. Łącznie te trzy linie wykonywałyby 35 kursów w dni powszednie i 23 w weekendy, a zatem ponad dwukrotnie więcej niż w wariancie z uruchomieniem nowego połączenia.

To oczywiście przy założeniu posiadania większych środków. Gdyby pieniądze były ograniczone, można na start wydłużyć samo „237” albo nawet samo „267”. Tu koszty byłyby odczuwalnie niższe, a uwzględniając że Skała musiałaby pokryć tylko ich połowę, wydaje się że powinny być do udźwignięcia. Oczywiście kursów nie będzie wtedy aż tak dużo, jednak zawsze jest to jakiś start i i tak poprawa względem obecnego stanu w którym pasażerowie w ogóle nie mają dostępu do komunikacji miejskiej. W takim przypadku zawsze też można kiedyś, gdy znajdzie się więcej środków, wydłużyć również kolejne autobusy.

To są jednak tylko moje opinie, decyzja należy do mieszkańców i władz Skały. Czy uda się wywalczyć włączenie tych okolic do systemu krakowskiej komunikacji? Trzymam kciuki.

Jacek Mosakowski

Reklama

, , , , , , , , , , , , , , ,

 1. #1 by ja_ on 17 września, 2018 - 7:44 pm

  Moim zdaniem uruchomienie nowej linii nie jest tak do końca kuszące. Jeśli by się okazało, że gmina jakimś cudem ma większe pieniądze, to nie lepiej skupić się na zwiększeniu liczby kursów na obecnych liniach? Tak samo pozwala zwiększyć liczbę kursów, a dodatkowo zwiększa elastyczność.
  Zwłaszcza przy tak dzikich częstotliwościach jak 1:05, czy dziwnych dziurach w kursach. Albo rozkład normalnie częstotliwościowy, albo naprawdę indywidualny na pojedyncze kursy.
  A dodatkowe kursy na każdej z linii by się przydały.

 2. #2 by Kowalczyk.Ana on 17 września, 2018 - 8:49 pm

  Wreszcie.

 3. #3 by Kuba on 17 września, 2018 - 11:55 pm

  a co z Ojcowem? Skoro robimy dojazd do Skały, dlaczego nie pomyśleć od razu o Ojcowie?

 4. #5 by Marcin on 18 września, 2018 - 2:06 pm

  Podoba mi się wariant z przedłużeniem 237, 267 oraz 937 (najlepiej ze zwiększoną częstotliwością szczególnie na mojej linii 267 😉 ).

  Zastanawia mnie jednak jedno: skoro obie dzienne linie, rozpoczynałyby i kończyły kurs na tym samym przystanku (Krowodrza Górka i Skała), nie byłoby to trochę mylące?

  • #6 by kaszmir on 18 września, 2018 - 4:10 pm

   Myślę, że nie byłoby tak źle. W Krakowie oraz aglomeracji jest kilka linii które mają te same końcówki, choćby „201” i „245” (Borek Fałęcki – Skawina) czy „122” i „422” (Aleja Przyjaźni – Zesławice) 🙂

  • #7 by ja_ on 19 września, 2018 - 3:16 pm

   Najważniejszy jest numer, a pętla – czy tam szeroko rozumiany napis na wyświetlaczu czy rozkładzie jazdy – jest identyfikacją kierunku i ewentualnie wariantu danej właśnie linii.

 5. #8 by Marcin Tatara on 23 września, 2018 - 7:25 am

  Autor przy podsumowaniu wydłużenia 3 linii (237,267 i 937) podał kwotę całościową nie uwzględniając kwoty która dopłaca ZIKIT. Pisze zresztą o tym przy wyliczeniach kosztów poszczególnych linii. Tak więc koszt wydłużenia tych 3 linii nie wynosiłby, jak napisał, ok. 1 100 000 zł. rocznie tylko (237 – trzysta czterdzieści tysięcy zł, 267 – ok. dwieście dziesięć tysięcy zł, 937 – ok. trzydzieści cztery tysiące zł) ok. 584 000 zł. rocznie

  • #9 by ja_ on 30 września, 2018 - 4:08 am

   ZIKiT płaci w teorii, a w praktyce jest skalkulowane na tyle, na ile w Krakowie linia pełni istotną funkcję oraz po prostu z dochodu ze sprzedaży biletów.
   Bilety komunikacji miejskiej w Krakowie stanowią drugie największe źródło dochodu własnego – zaraz po podatku od nieruchomości.
   Na przykład – w tym roku Kraków ma w budżecie zapisane 20 mln złotych „dotacji” na linie międzygminne. Tylko że – uwaga uwaga – z komunikacji międzygminnej Kraków uzyskał dokładnie taki sam dochód!

   I to jest właśnie sedno – te „koszty” ZIKiT-u to tyle, ile po prostu uzyska z biletów komunikacji miejskiej.

 6. #10 by Rafał on 1 listopada, 2018 - 2:01 am

  Nie wiem jak ważne jest połączenie Owczar z Brzozówką ale jeśli mało to jakby Skała dogadała się z Zielonkami i Krakowem to nie prościej 227 i 257 wydłużyć do Owczar a 237 po prostu z ich ominięciem puścić z Brzozówki do Skały? Owczary wiele by nie straciły a mieszkańcy Skały prostą linię do Krakowa tak jak obecnie jeżdżą busy.

  • #11 by kaszmir on 1 listopada, 2018 - 10:42 am

   Jest to jakiś pomysł, lecz takie rozwiązanie mogłoby być dość drogie bo skrócenie trasy „237” byłoby krótsze niż wydłużenie tras „227” i „257”. Zatem Zielonki musiałyby więcej dopłacać do komunikacji, a pytanie czy chciałyby skoro teraz Owczary też mają autobus a wychodzi taniej.

   • #12 by Zieleńczanin on 11 stycznia, 2019 - 8:53 pm

    A może 227 do Brzozówki (da radę nawrócić), a 237 do Skały?

   • #13 by kaszmir on 13 stycznia, 2019 - 3:53 pm

    Gdyby Zielonki znalazły pieniądze na wydłużenie „227” – to jestem za 🙂

   • #14 by Zieleńczanin on 26 stycznia, 2019 - 6:50 pm

    Co do pieniędzy na wydłużenie 227 – może także Michałowice dołożyłyby trochę pieniędzy? W końcu trasa przebiegałaby przez Naramę, Michałowice i Górną Wieś, a 257 ma 2 razy mniej kursów od 227.

   • #15 by Zieleńczanin on 26 stycznia, 2019 - 7:39 pm

    Pomyłka z tymi Michałowicami 🙂

   • #16 by Zieleńczanin on 22 lutego, 2019 - 3:55 pm

    Po obliczeniach wyszło mi, że za przedłużenie 227 do Brzozówki kosztowałoby ok. 768 000 zł. Po odliczeniu od tego wjazdów 237 do Owczar (prawie dokładnie 135 000) wychodzi ok. 633 000 zł do podziału na Kraków, Zielonki i ew. Michałowice. Chyba trochę za dużo…

   • #17 by kaszmir on 24 lutego, 2019 - 4:22 pm

    Kraków ponosi połowę kosztów. Choć 300 tysięcy to pewnie i tak dużo dla gmin ościennych.

   • #18 by ja_ on 24 lutego, 2019 - 5:12 pm

    Kraków nie ponosi ŻADNYCH kosztów. Te „koszty” Krakowa to jedynie przychód z biletów, który jest inkasowany na konto Krakowa.

 7. #19 by Adrian on 21 kwietnia, 2019 - 4:38 pm

  Na Brzozowce kończy kurs to można by stamtąd puścić na Skałę. Chociaż i tak wolałbym z Krawodrzy Górki ew. Z Nowego Kleparza.

  Mam nieoficjalne info. Sprawa . A nabrać rozpędu w lipcu tego roku. Oj jak jajnie byloby wrócić do Skały Miejskim np. po północy.

  • #20 by kaszmir on 29 kwietnia, 2019 - 7:03 pm

   O, czy można prosić o więcej info? Czy to tutaj, czy na mój mail (j.m.mosakowski [małpa] gmail.com). Chętnie opiszę dalszy przebieg sprawy 🙂

 1. Jesienne wzmocnienia linii aglomeracyjnych | krabok
 2. Koronawirus COVID-19 w Krakowie: linie szpitalne oraz inne wzmocnienia | krabok
 3. Petycja – autobus do Skały | krabok
 4. „267” pojedzie do miasta Skały! | krabok

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: