Posts Tagged tramwaje

Warianty W3 i W4 reformy – ujawniamy nieujawnione

W ostatnią sobotę wprowadzona została tzw. mała marszrutyzacja, czyli korekta siatki komunikacji miejskiej w całym mieście. Jest to jednak tylko uboższa wersja szykowanej od dłuższego czasu pełnej reformy komunikacyjnej, obecnie planowanej na rok 2014. W ramach opracowania pełnej reformy przygotowano cztery warianty zmian, różniące się założeniami i przebiegiem tras linii. Niestety, zdecydowano się opublikować jedynie dwa z nich (można je znaleźć choćby tutaj), podczas gdy pozostałe dwa do dziś nie zostały przedstawione mieszkańcom Krakowa.

Udało mi się dotrzeć do informacji nt. nieopublikowanych wariantów, w tym do tabelek podających ilość kursów tramwajowych/h na wszystkich ciągach. Choć marszruty poszczególnych linii wciąż owiane są tajemnicą, wydaje się że odtworzenie przybliżonych przebiegów powinno być tylko kwestią czasu. Tymczasem – zapraszam do zapoznania się z pierwszymi szczegółowymi informacjami nt. Wariantów W3 i W4. Dane dotyczące ilości kursów nie były wcześniej publikowane. Mapki są mojego autorstwa, a dane w nich zawarte pochodzą ze sprawdzonych i potwierdzonych źródeł.

Wariant W3

W tej propozycji linie tramwajowe miałyby kursować co 10 oraz co 20 minut, podobnie jak obecnie. Opcja ta jest właśnie najbardziej zbliżoną do aktualnej siatki, co być może oznaczałoby mniejszy opór mieszkańców przeciw zmianom. Kursować miałoby 25 linii tramwajowych, w tym:

  • 15 linii magistralnych – co 10 minut,
  • 10 linii uzupełniających – co 20 minut.

Z powodu mnogości linii, zapewnionych byłoby więcej połączeń bezpośrednich, jednak kosztem częstotliwości. W przypadku autobusów podział byłby analogiczny, wzbogacony dodatkowo o linie wspomagające kursujące z mniejszymi częstotliwościami, głównie o charakterze lokalnym. Podano również, że autobusy zniknęłyby całkowicie z I obwodnicy oraz z ciągu Grzegórzecka-Dietla.

Schemat z podaną ilością kursów tramwajowych/h w szczycie dostępny jest pod linkiem.

Wariant W4

Ta propozycja jest częściowo zbliżona do W3. W tym przypadku wszystkie tramwaje pojechałyby z taką samą częstotliwością, tzn.:

  • 21 linii magistralnych – co 10 minut.

Tak skonstruowana siatka pozwoliłaby na łatwiejsze synchronizowanie linii, gdyż wszystkie kursowałyby w takich samych odstępach czasowych. W kwestii autobusów podział byłby identyczny jak w W3, i podobnie jak poprzednio zniknęłyby one z I obwodnicy oraz ciągu Grzegórzecka-Dietla. Ponieważ jednak ten wariant niesie ze sobą wzrost ilości kursów tramwajowych, nieuniknione byłoby ograniczenie częstotliwości niektórych linii autobusowych.

Schemat z podaną ilością kursów tramwajowych/h w szczycie dostępny jest pod linkiem.

lkaszmirski

, , , ,

2 Komentarze

Więcej tramwajów w weekendowe wieczory?

Każdy, kto podróżuje w soboty albo święta wieczorami, zgodzi się, że jest to dość utrudnione zadanie. Tramwaje, które powinny stanowić szkielet krakowskiej komunikacji, w większości od godz. 18-19 kursują jedynie co pół godziny. Ciężko uznać ten wynik za jakikolwiek sukces, zwłaszcza w mieście tak nastawionym na kulturę jak Kraków.

Niedawno mieszkańców obiegły wieści o planowanych zmianach w komunikacji po otwarciu trasy do Kampusu UJ – wspominałem o nich w tym artykule. Jednocześnie przekazano informację, że kursowanie wybranych linii tramwajowych zostanie w weekendy ograniczone – i tak np. w niedziele i święta „szóstka” w ogóle nie wyjedzie na tory, podczas gdy „trzynastka” będzie kursować jedynie do okolic godz. 20 (źródło). Podobnych przypadków może być więcej.

Okazuje się jednak, że w zamian są plany aby pozostałe linie odjeżdżały z przystanków częściej. I tak w soboty tramwaje miałyby kursować co 20 minut aż do końca dnia, czyli do godz. 22-23. W przypadku rozkładów świątecznych zamiary były podobne, jednak najprawdopodobniej na ich pełną realizację nie starczy środków. Niemniej częstotliwość co 20 minut miałaby być wydłużona przynajmniej do ok. godz. 21, później natomiast linie pojechałyby tak jak obecnie raz na pół godziny.

Choć są to jedynie plany, mają sporą szansę na realizację. W nadchodzącym tygodniu powinno zostać udostępnionych więcej szczegółów.

lkaszmirski

, , , ,

4 Komentarze

Mała marszrutyzacja – porównanie ilości kursów

W tym tygodniu opublikowany został planowany układ linii autobusowych i tramwajowych po otwarciu trasy tramwajowej do Czerwonych Maków. Mapki prezentujące efekty małej marszrutyzacji – bo tak jest ona zwana – można znaleźć m.in. w poniższych linkach:

Dostępne są również pełne rozpiski nowego układu tras:

Opublikowane materiały zostały przesłane przez ZIKiT do Rad Dzielnic, są zatem potwierdzone i wiarygodne. Aby mieć lepszy osąd na temat zmian, postanowiłem przygotować graficzne porównania ilości kursów tramwajowych/h przed i po małej marszrutyzacji. Ich rezultaty, policzone osobno dla godzin szczytu oraz godzin międzyszczytowych, przedstawiam poniżej:

lkaszmirski

, , , ,

Dodaj komentarz

Komunikacja po otwarciu linii do Czerwonych Maków – zdaniem Radnych

W ostatnich dniach żywą dyskusję budzi projekt układu linii komunikacji miejskiej po otwarciu trasy tramwajowej do Czerwonych Maków. Oficjalny komunikat w tej sprawie nie został wciąż podany, jednak w internecie krążą od kilku tygodni nieoficjalne przecieki dotyczące wspomnianej siatki. Pierwotną wersję planów można znaleźć m.in. na portalu lovekrakow, aczkolwiek w międzyczasie zostały naniesione liczne poprawki.

Swój głos postanowiła zabrać również część Radnych Miejskich, niezadowolona z planowanych zmian. Radni ci przygotowują swój własny projekt propozycji, który chcą przedyskutować z ZIKiT. Wstępną wersję podaję poniżej, należy jednak mieć na uwadze, że nie jest ona ostateczna i może się wciąż zmienić.

Linie „1”, „2”, „4”, „5”, „9”, „11”, „14”, „21” oraz „22” – utrzymanie obecnych tras i częstotliwości.

Linie „7”, „12”, „17” oraz „51” – likwidacja.

Linie „13”, „16”, „18” oraz „23” – wg propozycji ZIKiT.

Linie „20”, „24”, „50” oraz „52” – wg propozycji ZIKiT, wraz ze zmianą numerów na odpowiednio: „17”, „7”, „20” oraz „12”.

Linia „3” – z Nowego Bieżanowa po trasie obecnej „51”, czyli przez Starowiślną – R. Grzegórzeckie – R. Mogilskie – Tunel do Dw. Towarowego. Częstotliwość jak obecnie dla linii „3”.

Linia „6” – z Kurdwanowa do Filharmonii jak obecnie, następnie do Cichego Kącika. Częstotliwość prawdopodobnie co 20 minut.

Linia „8” – z Borku Fałęckiego do Filharmonii jak obecnie, następnie do Salwatora. Częstotliwość bez zmian.

Linia „10” – z Czerwonych Maków do Łagiewnik, następnie wzdłuż obecnej trasy, skróconej do Bieńczyc. Częstotliwość co 20 minut.

Linia „15” – utrzymanie obecnej trasy objazdowej na stałe, czyli Pleszów – Ptaszyckiego – Mogilska – Długa – Dw. Towarowy. Częstotliwość bez zmian.

Linia „19” – trasa bez zmian, ewentualne skrócenie do Dw. Towarowego. Częstotliwość co 20 minut.

Linia „24” – nowa trasa: Bronowice Małe – Basztowa – Pawia – Krowodrza Górka. Częstotliwość co 20 minut.

Zmiany dotyczyłyby również siatki autobusowej. Tu należy wspomnieć m.in. o propozycji likwidacji linii „424” oraz wydłużenia „185” z Ofiar Dąbia przez Kosynierów – Meissnera – Młyńską – Strzelców do Prądnika Czerwonego. Docelowo linia miałaby pojechać przez ul. Lema.

Powyższe propozycje części Radnych są na razie w fazie projektu, wydają się jednak nie mieć większych szans na realizację. Sprawę przesądza głos Rad Dzielnic, które zapowiedziały swój sprzeciw. Mimo tego, warto docenić zaangażowanie Radnych oraz chęć podjęcia trudnego tematu, jakim jest organizacja linii po otwarciu trasy do Czerwonych Maków.

lkaszmirski

, , , ,

2 Komentarze

Ciąg dalszy zmian na Kurdwanowie i Bieżanowie

Niedawno pisałem o zmianach komunikacyjnych, które zajdą w rejonach Nowego Bieżanowa i Kurdwanowa wraz z uruchomieniem linii tramwajowej do Czerwonych Maków. Plany jednak ciągle się zmieniają, również pod wpływem sugestii napływających z Rad Dzielnic, dlatego dziś postanowiłem podsumować kolejne nowości przygotowywane dla południowych rejonów Krakowa – niniejszy wpis należy zatem traktować jako uzupełnienie poprzedniego artykułu. Możliwe, że przesunie się również data wprowadzenia zmian – na 16 albo 17 XI, czyli dzień albo dwa później.

Linia „3” – początkowo będzie obsługiwana przez składy trójwagonowe 3x105Na, jednocześnie potwierdzono, że stopniowo będą na nią wprowadzane najnowsze tramwaje NGT8. ZIKiT rozważa również w dalszej przyszłości zwiększenie częstotliwości linii do co 5 minut w szczycie.

Linia „6” – częstotliwość kursowania zostanie ograniczona do co 20 minut w dni powszednie. W soboty będzie kursować jedynie w godzinach 8-20, w niedziele i święta natomiast w ogóle nie będzie pojawiać się na torach.

Linia „7” – zostanie zlikwidowana. W zamian jej kursy przejmie „24”.

Linia „9” – spore dyskusje wywołuje planowana likwidacja linii „51” i w konsekwencji ograniczenie połączenia między Nowym Bieżanowem a R. Mogilskim jedynie do linii „9” kursującej co 20 minut. ZIKiT obiecuje monitorować sytuację, i w razie potrzeby podjąć dodatkowe kroki. Najbardziej prawdopodobne jest wysłanie na linię tramwajów o większej pojemności – wiedeńskich E1+c3 albo nawet 3x105Na, istnieje także niewielkie szansa na zwiększenie częstotliwości w godzinach szczytu. Docelowo od połowy przyszłego roku wszystkie brygady mają być obsługiwane przez E1+c3.

Linia „13” – w niedziele i święta ma kursować jedynie w godzinach 8-20, w zamian natomiast wzmocniona ma być linia „23”. ZIKiT jednak obiecuje monitorować sytuację od samego początku i jeśli zajdą takie potrzeby, przerzucić kursy „23” z powrotem na „13”. Taka zmiana byłaby możliwa nawet w grudniu, a więc zaledwie po kilku tygodniach.

Linia „23” – podjęta została decyzja, że linia będzie kursować w pełnym wymiarze godzin we wszystkie dni tygodnia, również weekendy. Sytuacja jednak będzie badana i jeśli w niedzielne poranki będzie jeździć pusta, kursy te zostaną przerzucone na linię „13”. Do obsługi linii skierowane zostaną pojemniejsze wagony GT8S, które w perspektywie kilku lat mają dostać człony niskowejściowe.

Linia „24” – wchłonie kursy linii „7” i będzie kursować co 10 minut w szczycie oraz co 20 w pozostałych porach. Z czasem mają na nią zostać przeniesione składy 3x105Na, ściągnięte z linii „3”.

Linia „50” – potwierdzono, że w szczycie będzie odjeżdżać co 5 minut. W przerwie między godzinami szczytu, dodatkowe tramwaje będą odstawiane m. in. na pętli „Prokocim”.

Linia „174” – w godzinach szczytu pojedzie częściej, bo co 12 minut, w pozostałych porach bez zmian co 24. Trasa zostanie wyprostowana i z Kurdwanowa będzie kursować przez ul. Klonowica – Sławka – Kamieńskiego i Al. Powstańców Śląskich. Planowana jest również synchronizacja z linią „178” na Nowohuckiej.

Linia „183” – w przyszłym roku prawdopodobnie zostanie wyrzucona z pętli „Prokocim UJ”. Wynika to z planów Władz tutejszego szpitala, które mają inne zamiary odnośnie zagospodarowania pętli i chcą ją zlikwidować. Niewykluczone, że „183” zostanie skrócone do obecnego przystanku „Dom Spokojnej Starości”. Ponieważ jednak, dokładnie z tych samych powodów, również i jego losy są niepewne, możliwe są inne zmiany. Rozważa się przekierowanie do Rżąki – tu jednak podobno mogą być problemy z pojemnością pętli. RDXII walczy o wydłużenie linii do Os. Na Kozłówce, co przywróciłoby wewnątrz osiedla liniową obsługę, utraconą wraz ze zeszłoroczną likwidacją linii „103”. ZIKiT natomiast nie wyklucza przeniesienia pracy przewozowej linii „183” na „193”. Ponieważ jednak trasa tej drugiej będzie znacznie dłuższa, nie jest oczywiste ile dokładnie kursów by zyskała.

Linia „184” – zmieniona zostanie częstotliwość linii, w szczycie będzie kursować co 12 minut, natomiast w pozostałych porach co 24.

Linia „193” – początkowo do obsługi linii mają zostać skierowane krótkie wozy, nawet 8-metrowe, jednak jeśli będzie popularna, niewykluczone jest puszczenie autobusów standardowych o długości 12 m. Zgodnie z tym co podałem przy linii „183”, możliwe jest połączenie obu w przyszłym roku. Przy okazji warto wspomnieć, że „193” pojedzie do Rżąki właśnie dlatego, że pętli „Prokocim UJ” grozi likwidacja.

Linia „503” – zgodnie z sugestiami mieszkańców, RDXII w Piśmie do ZIKiT zasugerowała by zmienić częstotliwość linii, w taki sposób by łączna ilość kursów była identyczna do obecnie planowanej. I tak, zamiast co 12 minut w szczycie, linia kursowałaby co 15. W zamian natomiast w pozostałych porach odjeżdżałaby co 20 minut, a nie tak jak się planuje co 24 albo co 30. Dzięki temu linia miałaby wysoką częstotliwość przez wszystkie dni tygodnia, a jej rozkład byłby zbliżony do dawnego „502”. Dodatkowo, miałaby ona tę samą częstotliwość co „304”, możliwa zatem byłaby całotygodniowa synchronizacja obu. Autobus przyspieszony z Prokocimia do centrum co 7-8 minut w szczycie i co 10 w pozostałych porach? Czemu nie!

lkaszmirski

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

6 Komentarzy

Bieżanowska rewolucja listopadowa!

Zgodnie z niedawną zapowiedzią, we wtorek 25 IX odbyło się spotkanie Rady Dzielnicy XII z ZIKiT. Rejon Nowego Bieżanowa czeka mała rewolucja, a zmiany wejdą w życie 15 XI, razem z otwarciem trasy tramwajowej do Czerwonych Maków. Liczba nowości jest na tyle duża, że nie pozostaje mi nic innego jak od razu przejść do opisów. Oficjalny komunikat na stronie Dzielnicy ma się pojawić niebawem.

Linia „3”, tak jak planowano, pojedzie wyprostowaną trasą: Nowy Bieżanów – Starowiślna – Westerplatte – Pawia – Krowodrza Górka. Częstotliwość bez zmian, sukcesywnie będą na nią wprowadzane tramwaje typu Bombardier, prawdopodobnie montowane właśnie NGT8.

Linia „9” bez zmian, częstotliwość jak obecnie.

Linia „13” również zmieni przebieg w środkowej części trasy i z Nowego Bieżanowa pojedzie przez Koronę – Św. Gertrudy – Franciszkańską do Bronowic Małych. Częstotliwość jak obecnie, natomiast zmieni się tabor i na linię wyjadą niskopodłogowe Bombardiery.

Linia „23” ma stać się całotygodniową i kursować co 20 minut, codziennie w godz. 8-18, na trasie Nowy Bieżanów – Korona – Łagiewniki – Czerwone Maki. Dla porównania, obecnie jeździ do Borku Fałęckiego i wykonuje kursy jedynie w godzinach szczytu.

Linii „50” zostanie poprawiona częstotliwość i w okresie największego zapotrzebowania będzie ona pojawiała się na przystankach co 5 minut. Trasa bez zmian.

Linia „51” zostanie zlikwidowana. W zamian zgodnie z powyższym linia „50” ma pojechać co 5 minut, natomiast w samym Bieżanowie więcej kursów będzie miało „23”, powiększy się również oferta autobusowa.

Linia „114” zostanie zlikwidowana. W zamian „503” pojedzie z Nowego Bieżanowa do Górki Narodowej.

Linie „163” oraz „463” z Kombinatu do Powstańców Wielkopolskich / Nowego Bieżanowa zostaną zlikwidowane. W zamian będzie kursować nowy autobus „193”.

Linia „174” zostaje, jednak zmieni trasę i pojedzie z Kurdwanowa przez Halszki – Sławka – Powstańców Śląskich, i dalej po obecnej trasie do Kombinatu.

Linia „183” może mieć zmienioną częstotliwość w szczycie i pojawiać się na przystankach co 24 minuty zamiast obecnych 18. Jednak i tu w zamian będzie linia „193”.

Uruchomiona zostanie nowa linia autobusowa “193″ na trasie Rżąka – Wielicka – Teligi – Mała Góra – Bieżanowska – Półłanki – Złocień – Półłanki – Klasztorna – Bulwarowa – Kombinat, być może zahaczy po drodze również o Plac Centralny. Będzie kursować w dni powszednie w godzinach 5-9 oraz 14-18, wykona także jeden lub dwa kursy późnowieczorne, wzorem linii “463″. Na Półłanki bardzo prawdopodobna jest synchronizacja z linią “125″, co w efekcie dałoby autobus w szczycie średnio co 12 minut. Podobnie z linią „183” od Os. Złocień do Prokocimia Szpitala.

Linia „244” zostanie wydłużona z Borku Fałęckiego przez ul. Zawiłą do nowej pętli tramwajowej przy Czerwonych Makach. Bliźniacza linia „204” zostaje na obecnej trasie do Borku Fałęckiego.

Linia „463” zostanie zlikwidowana, w zamian jej kursy przejmie „193”.

Linia „502” przejmie wszystkie kursy dotychczasowej „503” na odcinku Plac Centralny – Cracovia.

Linia „503” zmieni całkowicie północną część trasy. Z Nowego Bieżanowa pojedzie Aleksandry i Kamieńskiego jak dotychczas, następnie prosto przez Aleje Trzech Wieszczów – Al. 29-ego Listopada – Opolską – Mackiewicza – Siewną do Górki Narodowej. Linia ma kursować co 12 minut w szczycie, co 24 poza nim oraz co 30 w weekendy – dla porównania, dotychczasowa częstotliwość wynosiła odpowiednio 15/30/40. W dni powszednie zagości na niej tabor wielkopojemny. Dodatkowo będzie stawać na przystanku „Kamieńskiego”, a na nowej części trasy zatrzyma się również na przystankach: „Cracovia” (w obie strony), „AGH”, „Plac Inwalidów”, „Nowy Kleparz”, „Biskupa Prandoty”, „UR” (możliwa zamiana na „Opolską Estakadę”), „Mackiewicza”, zapewne również na pozostałych do Górki Narodowej.

Linia „703” zostaje do czasu wprowadzenia zmian. Niestety przez te półtora miesiąca będzie kursować z częstotliwością dawnej „522”, a więc co 30-40 minut przez cały tydzień. Takie okrojenie wynika z faktu, że zabrakło środków w budżecie, akurat na częstsze kursowanie przez półtora miesiąca. Mieszkańcy muszą zatem na razie uzbroić się w cierpliwość, jednak od połowy listopada linia zostanie zastąpiona przez nowe, częstsze „503”.

Nowości wydają się być wręcz rewolucyjne, wiele linii zmieni trasy, uruchomionych zostanie również kilka nowych relacji. Wyszedł dość długi wpis, zatem na razie pozostawię Czytelników z powyższymi, suchymi informacjami. Dodam jedynie, że nie są to jedyne zmiany planowane dla Nowego Bieżanowa, kolejne wejdą w przyszłym roku. O nich, a także szerszy komentarz odnośnie całokształtu „bieżanowskiej rewolucji listopadowej” – zamieszczę niebawem!

lkaszmirski

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

11 Komentarzy

„608”, „610”, „637” – kilka tygodni po zmianach

Niedawno opisywałem linię „537”, jedną z nowości wywalczonych przez Inicjatywę Górka Narodowa (IGN). Kolejną było utworzenie nocnego autobusu „637” do obsługi Górki Narodowej, w miejsce dotychczasowego „610”. Na „637” zostały skierowane mniejsze wozy, dzięki czemu mogło ono lepiej obsłużyć mieszkańców, w szczególności z rejonów Kuźnicy Kołłątajowskiej. Idea była taka, by „637” pełniło funkcję dowozówki do Krowodrzy Górki, gdzie miała być zapewniona dogodna przesiadka z, i na „610”, jadące przez centrum Krakowa. Niestety coś poszło nie tak i koordynacja obu linii była fatalna, dość powiedzieć że w skrajnych przypadkach pasażerowie musieli czekać nawet 50 minut na przesiadkę. Co gorsza, „610” samo w sobie też było źle zaprojektowane i pod Dworcem Głównym, w kierunku Krowodrzy Górki, pojawiało się kilkanaście minut po godzinach zlotów pozostałych linii. W efekcie przesiadka między nim a innymi autobusami nocnymi również była uciążliwa, zmuszając nieraz do kilkudziesięciominutowego czekania w centrum.

ZIKiT był świadom skali obu problemów, zwłaszcza braku koordynacji z „637”, i szukał lepszych rozwiązań. Również przedstawiciele IGN nie pozostawali bierni i na forum Stowarzyszenia toczyła się żywa dyskusja, jak poprawić zaistniałą sytuację. Pojawiały się propozycje wyprostowania środkowej części trasy „610”, jednak zyski czasowe były niewystarczające, by zapewnić dobrą koordynację autobusów. Swoich sił postanowiłem spróbować i ja, więc przysiadłem z kalkulatorem i kartką papieru nad kilkoma wariantami. Po przeliczeniu czasów przejazdów okazało się, że istniała opcja, która mogła spełnić oczekiwania. Porównanie najlepiej przedstawić na schematach:

ówczesny stały układ tras (do przygotowania grafiki użyłem map Google)…

… oraz propozycja zmian (do przygotowania grafiki użyłem map Google).

Zalet było kilka:

  • Dzięki zmianie na „610”, udałoby się zaoszczędzić kilkanaście minut – w sam raz, by linia mogła pojawiać się na Dworcu razem z innymi.
  • To z kolei oznaczałoby, że na pętli w Krowodrzy postój autobusów wydłużyłby się z kilkunastu minut do ok. pół godziny. Ponieważ pełne kółko „637” trwało ok. 20 minut, pozwalało to na idealną synchronizację obu wg schematu: przyjazd „610” -> 5 minut na przesiadkę do „637” -> „637” robi pełne kółko i wraca do Krowodrzy -> 5 minut na przesiadkę do tego samego „610” -> odjazd „610”.
  • Dostęp do nocnej komunikacji zyskałyby rejony przystanku Wawel.
  • Całość nie wymagała ani dokładania brygad autobusów, ani zwiększania nakładów pieniężnych. Wręcz przeciwnie – nawet niosła ze sobą minimalne oszczędności.

Aby zrekompensować brak „610” na Alejach, w zamian inny autobus pojechałby po tej trasie. Padło na „608”, bo wykonywało największą ilość kursów, do tego autobusy miały ok. 20 minut postoju na pętli w Borku, więc dłuższa trasa nie psuła godzin przyjazdów linii na Dworzec. Całość została wrzucona na forum IGN i spodobała się na tyle, że postanowiliśmy wspólnie przedstawić ją ZIKiT. Spotkanie odbyło się w połowie czerwca i Z-ca Dyrektora ds. Transportu Publicznego również przyjął pomysł z entuzjazmem. Po kilku tygodniach postulaty weszły w życie.

Jak jest obecnie, po zmianach? Wręcz idealnie. „610” pojawia się na zjazdach pod Dworcem razem z innymi autobusami, do tego jest w pełni skoordynowane z „637” na Krowodrzy. Pasażerowie zamiast czekać po kilkadziesiąt minut, zajmują miejsce w autobusie i po krótkiej chwili jadą dalej. I choć wchodząca za tydzień mała reforma linii nocnych wprowadzi sporo zmian w ich układzie, a samo „610” zostanie na Krowodrzy zastąpione tramwajem „69”, to wywalczone zmiany tras w centrum zostaną zachowane.

PS. Załączam również plik ze szczegółowymi wyliczeniami, który przekazaliśmy ZIKiT.

lkaszmirski

, , , , , , , , , , , , , , ,

Dodaj komentarz